“Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun,eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek şiddetlidir."(14/7) .