Bir saldırı anında şahit yazılmaktan korktuğu için saldırıyı görmezdengelmek adeta cinayete ortak olmak olur Ne insaniyete ne vicdana sığar .