Allah insana sayamayacağı kadar çok nimet verirken insanın Allah'ı unutarak yaşaması, büyük bir nankörlüktür. .