Bağnaz zihniyetin ne kadar hastalıklı ve delice olduğunu gösteren bir uydurma hadis. "Namazı bozan; Kara köpek, eşek, domuz ve kadındır" .