Allah'ı aşkla seven karşısındakini Allah'ın tecellisi olarak aşkla sevebilir, aksinde aşk onun için hep ulaşılamaz bir özlem olarak kalır .