Arılar, nasıl anlatıyorlar her yeni doğana bu bilgileri?... Biri de anlamasın, sersem sersem gezinsin etrafta. Hepsi görevini biliyor .