Terörle, ilmi mücadele dışında bir mücadele metodu yoktur. .