İstikbalde Nur bayramları olacak.Ben o bayramları göremeyeceğim,Sungur sen o bayramları görecek, gelip kabrimde bana anlatacaksın! S.Nursi .