PKK' NIN DEŞİFRESİ: MARKSİZM AHLAKİ AÇIDAN SUÇLANAMAZ - LENİN .