Birlik olmak Türk-İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır. https://t.co/JqwXOaiY .