Münafık, çiçeğe baktı mı, “otun kilosu kaça?” der, onu satmaya çalışır. Yani, o aşkı ve tutkuyu bilmez. .