Allah ayette; “Gözler Allah’ı idrak edemez” diyor, “ama Allah bütün gözleri idrak eder” diyor. Yani bütün gözlerden bakan Allah’tır. .