Nefsini kınayan İmanın önündeki en büyük engel olan gururdan kurtulur. Allah’ın rızasını, insanların ise sevgisini ve saygısını kazanır. .