......kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir?......(Ankebut Suresi, 68) .