Rabbimiz bize “İsteyin” diye emretmiştir. Dünyanın ahiretin tüm güzelliklerini Kerem Sahibi Rabbimiz’den isteyelim .