Eğer istediğin sana ayrılmış bir nasib değilse, dua ve isteğinle Allah sana gönül zenginliği, hoşnutluk bahşeder. .