Allah Kuran’da hem israfı hem cimriliği yasaklamıştır. .