Allah'ın sizi sevip sevmediğini bilmek istiyorsanız neyle meşgul ettiğine bakın .