Dünyada hamiyeti İslamiyeyi feveran ettirecek olaylar oluyor. İslam aleminin üzerinde büyük bir fitne ateşi var. İslam birliği şart. .