İnsan Allah'ı dünyada en çok sevdiği insandan kıyas olmayacak kadar çok sevmelidir .