Müzik de, dans da İslam’a göre helal kılınan cennet nimetlerindendir .