İnsanların İslam'ı kabul etmemelerindeki ve karşı olmalarındaki ana sebeplerden biri müslüman görünen kişilerdeki kalite eksikliğidir .