Kadın olsun, erkek olsun istediği gibi Kuran okur. Mealden de okursun, rahat rahat okursun. Temizse elin, gider Kuran’ı okursun. .