Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. .