... "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." (Kasas Suresi, 24) .