Dinde esas olan farz olan, Kurana uymaktır. Hadis Kuran ile çelişmez. Eğer çelişiyorsa o uydurma bir hadistir. .