Kuran'da Mehdi’nin gelişine ve İslam ahlakının hakimiyetine işaretler https://t.co/e28UbAx4 .