Kehf S.88 - "Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır.Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz." .