Müminin hayatı Allah korkusu ve Allah'ı hoşnut etme üzerine kuruludur. Mümin dünyanın geçiçi süslerine aldanmaz. .