BİRİSİ "KURAN'DA HERŞEY YAZMAZ" DERSE DİNDEN ÇIKAR. Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, [En'am Suresi (6/38] .