Devlet kitaplarında Allah'ın varlığı kabul edilmiyor. Maymunsu atadan geldiniz deniliyor. Komünistler ne diyor? Aynısını. .