Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir. (Tevrat, Süleyman'ın Özdeyişleri, 12:20) .