Görüntülü ve yazılı basında, kitap, broşür ve dergilerde, evrim teorisinin bilimsel geçersizliği sürekli anlatılmalıdır .