Dinimizde Hristiyanlara, Musevilere baskı yapmak yoktur. Her yerde dinlerini özgürce yaşarlar. .