Allah Müslüman’ın şevkini artırmak için ona hata yaptırtabilir. Böylece o insan, o duyguyla daha takva, daha titiz, daha imanlı olabilir .