Mehdi (as)’a ledün ilmi hakimdir ve işleri derinliğe dayalıdır.Bu yüzden Mehdi (as)’la beraber olmaya sadece 313 talebesi güç yetirebiliyor .