İsa Mesih gelişinin ilk yıllarında imanın nuruyla tanınacaktır. Ama daha sonraları bütün dünya onu tanıyacaktır. .