Müslüman hiçbir şey için “eyvah” demez. Sürekli Allah tarafından izlendiğini bilir. Tevekküllüdür. .