İçine kapanmış, sanattan bilimden estetikten uzak, bakımsız, nezaketten bihaber, sevgiyi yaşamayan insan modeli İslam'da yok .