Yaratılış amacının bilincinde olan ve bu amaca uygun bir hayat süren insanı Allah dünyada en güzel hayatla yaşatır. .