İçinde bulunduğumuz dönemin hastalığı olan stres ve depresyonun sebebi sevgisizliktir. .