Bilimsel delillerle anlatım önemlidir. Çünkü bilim akla hitap eden, kalbi de doyuran bilgidir. .