Mümin mümini eleştirir, iyiliği emretme kötülükten sakındırma Allah'ın emri. Kardeşin kardeşi eleştirmesidir bu. Dosttan gelen güzeldir .