Şifayı veren Allah'tır. Doktor değil, ilaç değil.. Rızık veren Allah'tır. Patron değil, iş değil. Onlar sadece bir vesiledir .