Rabbinin sözü,doğruluk bakımından da,adalet bakımından da tastamamdır. O´nun sözlerini değiştirebilecek yoktur.O, işitendir,bilendir(6/115) .