İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır... (Fussilet Suresi/34) #AyetBul .