... İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür...(Bakara/165) .