Güzellik, dostluk, sevgi, kardeslik, fedakarlık, yardımlasma güzel olandır. Bozgunculuk maksatlı üsluplar ise kötü olandır. .