Bir mü'min sevgisini en güzel secde ile anlatır. Onu yaratana teşekkür etmek en müthiş borçtur, ihtiyaçtır. Secde Ruhun doymasıdır .