Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene',Sonra ona fücurunu(sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene(andolsun) .